Ulrika Jansson

Ulrika Jansson interagerar i sitt arbete fysiskt och performativt med landskap, platser, lokala berättelser och material och strävar efter att skapa en djupare förståelse av människans del i och inverkan på ekosystemen. Konstverken tar sig uttryck som installation, skulptur, teckning, video, ljud och performance och de har i olika utsträckning sin utgångspunkt i platsens kontext.

www.ulrikajansson.com

detroit3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s