PROGRAM 2014

LÖRDAG 7 JUNI 2014

13.30
Gavois & Germain öppnar festivalen

14.00-15.00
SKÄLVA – A Return Walk , take one.
(samling på Fylkingen)
SKÄLVA bjuder här in till nomadiska undersökningar av plats i två  tagningar. I grupp  utforskar vi yta med hjälp av improviserade rörelser. Vi börjar med ett intro för att  hitta ett gruppfokus.  Välkommen att delta i den ena eller båda av dagens undersökningar.
Kom i tid! VI börjar och slutar punktligt. Som en del av undersökningen dokumenteras evenemangen med hjälp av foto  och text. Besök SKÄLVAs hemsida för att se dokumentation från tidigare  undersökningar.
http://www.SKÄLVA.se

15.30
FELICIA BODIN & SOFIA KARLSSON – Roadtrip Outlaw Shit (Are you ready for a truck full of Love?)
Sofia och Felicia: För att knyta samman landsbygd med storstad gör vi en roadtrip i en Dodge. Inspirerade av countrymusikens grundpelare ”hjärta och smärta” kommer vi att försöka föra landsbygden och storstaden närmare varandra.

16.30-17.30
SKÄLVA – A Return Walk, take two.
(samling på Fylkingen)
SKÄLVA bjuder här in till nomadiska undersökningar av plats i två  tagningar. I grupp  utforskar vi yta med hjälp av improviserade rörelser. Vi börjar med ett intro för att  hitta ett gruppfokus. Välkommen att delta i den ena eller båda av dagens undersökningar.
Kom i tid! VI börjar och slutar punktligt. Som en del av undersökningen dokumenteras evenemangen med hjälp av foto  och text. Besök SKÄLVAs hemsida för att se dokumentation från tidigare  undersökningar.
www.SKÄLVA.se

17.30
ÅSA CEDERQVIST – IRL (feat. Vera Granlöf Där är där man inte är) I
Med arbetet “IRL (feat. Vera Granlöf Där är där man inte är)” sammanför Åsa Cederqvist sin konstnärliga praktik med sitt pedagogiska arbete. Genom att hon bjuder in sin f.d. student Vera Granlöfs arbete som i sin tur lyfter in sociala samspel som kanske inte annars skulle möta ett liknande sammanhang, så förtydligas och förskjuts olika strukturella och sociala rum. Summan av de två konstnärernas arbete är att pressa vår samtid till att se den kärlek som finns därute, och vittna om en generös inställning till människans potential och om en omsorg kring ett offentligt rum för alla – och peka på vart ens uppmärksamhet, per automatik, riktas.

18.00
GÜLBEDEN KULBAY –Durational, 24 h.
Ja, jag säger bara:
jag leveeeer

Just nu är jag förmedlaren, kroppen, som utför.
Öppna upp dig och upplev
kom och var MED
Jag lovar att göra något riktigt bra för 600 kronor
www.seiminaogon.nu

19.00
ÅSA ELIESON – The Ring
They operate from an uncertain position. So do you.

19.30
ÅSA CEDERQVIST – IRL (feat.Vera Granlöf Där är där man inte är) II

20.00
JOHANNA GUSTAVSSON – Öppet brev till en medelklassfeminist.
Feminismen som ett vi är allt för mig. Det är vad jag lever och kämpar för, med och utan andra, i och utanför mig själv. Och jag säger kämpar, för det här vi:et är inte utan sprickor. Jag faller ner i dom ibland, och när jag faller gör jag det handlöst. Jag blir besatt av våra skillnader som just då framstår som så fysiska att jag kunde lägga ner dom mellan oss som mil av materia.
Ja, du har rätt, vi är båda del av samma system som vi båda föraktar, vi har en gemensam kamp att opponera oss mot och omkullkasta, men våra olika utgångspunkter är ibland allt för orättvisa för mig. Vi är inte samma och jag behöver uttala dom skillnaderna men jag är ofta allt för rädd för att göra det. Som om att uttala dom vore att materialisera dom och som om att inte uttala dom skulle betyda att dom inte existerar. Jag är rädd att själva uttalandet kommer lämna mig ensam. Men att agera som om vi vore jämlika gör mig trasig inombords. Och att vara så desperat att tro att dessa två är mina enda val – tar livet av mig.

20.30
JENNY SVENSÉN – Hur vi bleknar.

21.30
GAZELLE KIANOUSH – nr 89
GÜLBEDEN KULBAY – Durational, 24 h.
Forts. Durational, 24 h.

 

Stanna kvar med oss under natten. Ta med egen filt vid behov!

SÖNDAG 8 JUNI 2014

Fylkingen står öppet hela natten, morgonen och förmiddagen.

  

 

GÜLBEDEN KULBAY – Durational, 24 h.
Forts. Durational, 24 h.

12.30
MAJA HAMMARÉN – Elva år senare två år senare

14.30
PAULA URBANO Oantecknade anteckningar/ Unnoted Notes
Oantecknade anteckningar / Unnoted Notes är en talad text om det outtalade i koreopoetisk form med en monoton klang specialkomponerad för verket av ljudkonstnären Thomas Watkiss.

15.00
ULRIKA JANSSON – OBS! Endast 1 ex. kvar.
Medverkande: Ulrika Jansson, Jenny Simm

16.00
IRINA ANUFRIEVA med V.F.O. (Välfärdsorkestern) – Lise-Lotte Norelius och Sören Runolf
Med stöd från Joanna Bodzek

16.30
ULRIKA GOMM – Bygga nation och kroppar/ Building nation and bodies (1914-2014)
reading and book
BUILDING NATION AND BODIES. Text. Gathered fragments from 100 years (1914-2014) of government inaugural speeches in Sweden. A body of text that through the years has been recited by men. What ideas, visions, actions and rhetorics, uttered over time, do we have inherent in our social and physical bodies? This work is a result of Gomm’s research in the Swedish parliament in Stockholm during summer 2013.

17.30
HIROKO TSUCHIMOTO – The Girl Who Drew Cats (for the future of Europe)
Cats, cats, and more cats. Small cats, big cats, thin cats, fat cats. Cats, cats, cats, cats, cats.

18.00
GÜLBEDEN KULBAY – Durational, 24 h.
Avslut Durational, 24 h.

FIN!


tack till Galleri DetroitStockholm och Fylkingen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s