Paula Urbano

Paula Urbano använder ett intersubjektivt perspektiv när hon porträtterar levande eller fiktiva personer eller platser i sitt arbete. Influerad av postkolonial teori och filosofi handlar hennes arbete om teman som identitet, migration och plats. Med utgångspunkt i det personliga använder Urbano fotografi, video, installationer och performance för att skildra det mentala tillståndet av existentiell ovisshet.

Urbano gör konst för betraktaren att fundera över den eventuella diskrepansen mellan perception och representation för individen inte bara i relation till kollektivet utan även till en särskild erfarenhet, till en plats eller till “den andre”.

Urbanos verk har visats på kvalificerade filmfestivaler som Göteborgs Internationella Filmfestival och Oberhausen kortfilmfestival men också på museer och gallerier.

Urbano föddes 1980 i Huddinge och tog Magisterexamen i Fri Konst på Konstfack år 2008. Hon bor och är baserad i Stockholm.

www.paulaurbano.com

UnnotedNotes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s