Felicia Bodin & Sofia Karlsson

“Vi är Felicia Bodin och Sofia Karlsson och vi har arbetat tillsammans sedan 2009, samarbetet började på Göteborgs Konstskola.
Vårt arbete präglas av en längtan efter att komma utanför våra egna och andras gränser. Vi går in i världar som vi egentligen inte tillhör för att
utforska våra egna och samtidigt samhällets gränser. Att sticka in huvudet mitt i bruset för att få nya perspektiv på kaoset. Ett utforskande av
existensberättigandet för det som inte är normativt. Vad händer om vi uppmuntrar det som ingen vill ha?
När vi går in i olika roller och sammanhang får vi nya perspektiv som inte varit tillgängliga för oss innan. Detta kan göras genom något så basalt
som att köra en traktor runt runt i en stor maskinhall. Vår upplevelse av maskinhallen ändras och även vårt eget beteende.
Intressen för vårt skapande kretsar kring följande;
Underground      utanförskap         gränsöverskridande beteende och handlingar subtila avvikelser ögonblicket
bryter     vardagen och samhällets förutsägbara linje      det mörka och tragiska har fler dimensioner        ge kraft och energi       självkännedom
styrkan i sammanbrottet.”
Länk till vår hemsida: http://www.sofiafelicia.com/
dodge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s