SKÄLVA

SKÄLVA består av konstnärerna Ulrika Berge och Jenny Simmar som möttes genom att dansa kontaktimprovisaton. De började bjuda in till rörelseimprovisationer i stadsrummet sommaren 2011 som ett sätt att inta ett gemensamt rum tillsammans. Sedan dess har de gjort över 70 undersökningar och publicerat dokumentation på deras hemsida.

www.SKÄLVA.se

SKÄLVA Skansens Kronan

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s