Åsa Elieson

“Åsa Elieson arbetar i performativa processer. Per definition en konstverksamhet som är sitt görande, blir till i och genom sitt genomförande. En konstverksamhet som inbegriper sin betraktare. Nej, en konstverksamhet som inte har någon betraktare. En konstverksamhet som aktiveras först genom deltagandet, genom dem som upplåter sig. En konstverksamhet som kräver deltagarens kroppslighet för att existera, en konstverksamhet vars flerfaldiga spelplats är deltagarnas kroppar, ja hela väsen. En konstverksamhet vars flerfaldiga plats förhandlas i pågåendet.

Med yttre rekvisita i form av installationer, bloggar, brev, videofiler, facebooksidor, telefonsamtal, kartor, scenframträdanden et c lånar Åsa Elieson det karaktärsdrivna berättandet från romanformen, lämnar bokryggarna och låter det interagera i faktisk tid, rum och fysisk kropp. Alltid i förhandling om när, var och i vem, verket uppstår”

www.asaelieson.se

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s