Irina Anufrieva

“I mitt arbete utforskar jag sårbarheten av en levande varelse när det konfronteras med det oundvikliga nuet där det inre och yttre, det fysiska och mentala, blir ett. “Performance innebär för mig att kliva ut ur det vanliga för att skapa ett rum där allt är möjligt, där allt kan ske. Natur, poesi och ljud är oändliga källor till min inspiration.”

301120132523
Foto: Johannes Bergmark

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s