Ulrika Gomm

Ulrika Gomm (SE/DE) arbetar som konstnär, verksam i Sverige.
Gomm arbetar med en hybridform av text; tryckt material, läsningar och video; animerade bildsekvenser, dokumentär bild, i syfte att undersöka tillämpning och förståelse av maktstrukturer, språksystem och mentala koncept. Språket verkar genom att etablera och bibehålla den dominerande ordningen genom våld. Men trots detta så återstår möjligheten att använda språket som ett befriande medel. Gomm är intresserad av de konstanta förändringarna i den ständigt pågående benämningsakten. Att stoppa aggressiv ombenämning i maktstrukturers tjänst är omöjligt, men trots detta är det nödvändigt att med idéer och visioner, övertyga och diskutera, destabilisera och göra motstånd mot språkets våld. Genom att omarbeta språk, kan en förskjutning av betydelse uppstå, i läsaren, lyssnaren och den skrivande, som kan ge upphov till potentiella nya drömmar, visioner och handlingar. Gomm har initierat olika samarbeten och kuratoriella projekt i sökandet efter sätt att utbyta kunskap och erfarenheter.

www.ulrikagomm.com

 

GOMM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s