Gazelle Kianoush

vassa ögonbryn och svartmålade ögon.
När blev det nu?
Det finns ett yttre som gör oss.
Från det mest materiella till det mest immateriella. Huden, håret…. Det syns i hur vi står, andas, rör oss, använder rösten, orden.
Det yttre utstrålar en inre berättelse men det materiella saknar förmåga att själv röra sig.
Det immateriella sätter vätskorna i rörelse.
Tankarna och medvetandet är subtila och kraftfulla och de kan påverka blodet.
Vår historia som individ, både den kroppsliga och den intellektuella, minnen.
Kroppsliga minnen.
Kroppens historia som en cell i ett kollektiv. Vårt fysiska varande.
Jaho är den subtila och allra kraftfullaste energin och påverkar både medvetandet, tankarna och blodet.
Att vara medveten om sig själv som en kropp på en yta, i en rymd.

detroit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s