Maja Hammarén

2012-13 arbetade jag runt Elva år senare, ett re-enactmentprojekt med utgångspunkt i händelserna på Schillerska gymnasiet sommaren 2001 under Göteborgskravallernas sista dag. Parallellt med intervjuer med människor som deltog då, arbetade jag med vad en icke-dramatiserande iscensättning kan vara. En som skiljer sig från medierapporteringens logik och där människor deltar med kroppen, men inte upplevelseturistar eller utsätts för något som liknar rädslan då.
Tillsammans med 80 människor och ett filmteam genomförde vi reenactmentet endast som rörelser utan kostym och dialog, som organiserad förflyttning av människor.
Maja Hammarén är konstnär och skribent engagerad i den handlande kroppen, språkets makt och performativitet, kollektiva erfarenheter och berättarpositioner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s