Vera Granlöf

 

Vera Granlöf (1985, RUS) är nyexaminerad konstnär från Konstfack, textil (2014)

Hennes arbete kretsar kring att lyfta fram osynliga och förgängliga företeelser i samhället. Genom installationer, interaktiva verk och performance riktar hon blicken mot det vardagliga icke förhöjda. I sin konstnärliga praktik undersöker hon och ifrågasätter rummet, dess arkitektur och sociala koder och på så sätt skapas möten. Genom att förskjuta förhållandet mellan objekt och subjekt luckrar hon upp normativa uppfattningar som rör kropp och rum men även plats och tid. I hennes arbete tar hon sig an frågor som rör, patriarkala maktstrukturer, klass, etnicitet och tillhörighet.

Utställningar i urval: The Quest for—–Konstfack, Stockholm (2014) Realness, Konstfack, Stockholm (2013) Fotografi, Galleri Rotor, Göteborg (2013) 1-1-13, Galleri BON, Stockholm (2013) Textialism, Galleri Plattan, Stockholm(2013)

http://www.veragranlof.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s